Załączniki
Wydawca może załączyć do każdego produktu dowolną liczbę plików - a przynajmniej jeden, okładkę. Proszę za każdym razem tworzyć kopię pliku na swoim serwerze, hotlinking jest niedozwolony.
Przykład
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ONIXMessage release="3.0" xmlns="http://ns.editeur.org/onix/3.0/reference" xmlns:elibri="http://elibri.com.pl/ns/extensions">
 <elibri:Dialect>3.0.1</elibri:Dialect>
 <Header>
  <Sender>
   <SenderName>Elibri.com.pl</SenderName>
  </Sender>
  <SentDateTime>20211026</SentDateTime>
 </Header>
 <Product>
  <!-- $onix_record_identifiers$ Unikalne ID rekordu produktu -->
  <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
  <!-- $onix_publishing_status$ Typ powiadomienia
  01 - wczesne powiadomienie
  02 - późne powiadomienie
  03 - powiadomienie o publikacji
  05 - usunięcie rekordu
  12 - uaktualnienie tylko informacji o dostępności -->
  <NotificationType>03</NotificationType>
  <!-- $onix_record_identifiers$ ISBN -->
  <ProductIdentifier>
   <ProductIDType>15</ProductIDType>
   <IDValue>9788324799992</IDValue>
  </ProductIdentifier>
  <DescriptiveDetail>
   <!-- $onix_product_form$ W tej chwili tylko 00 - pojedynczy element -->
   <ProductComposition>00</ProductComposition>
   <!-- $onix_product_form$ Format produktu
     BA - książka
     EA - e-book
     AJ - audiobook w formie pliku
     AC - audiobook na płycie CD
     AI - audiobook na płycie DVD
     CA - mapa
     CB - mapa składana
     CC - mapa płaska
     CD - mapa w rolce
     CZ - inny format kartograficzny
     PC - kalendarz
     ZE - gra planszowa
     ZJ - puzzle
     ZB - figurka
     ZC - zabawka - pluszak
     ZD - zabawka (również edukacyjna)
     PODH - POD - okładka twarda
     PODS - POD - okładka miękka
     OPEN_ACCESS - e-book open access -->
   <ProductForm>BA</ProductForm>
   <TitleDetail>
    <!-- $onix_titles$ Pełen tytuł produktu - 01 -->
    <TitleType>01</TitleType>
    <TitleElement>
     <!-- $onix_titles$ Tytuł na poziomie produktu - 01 -->
     <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
     <TitleText language="pol">Nielegalni</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
  </DescriptiveDetail>
  <CollateralDetail>
   <SupportingResource sourcename="resourceid:667" datestamp="20111201T1805">
    <!-- $onix_supporting_resources$ Typ załącznika
      01 - okładka (przód)
      02 - okładka (tył)
      03 - okładka 3D
      11 - wywiad z autorem
      13 - fragment książki czytany przez autora
      15 - fragment książki (plik mp3/jpg/png)
      17 - recenzja
      24 - mediapack
      29 - okładka w dużej rozdzielczości (CMYK)
      16 - interaktywny podgląd produktu
      46 - zasady lub instrukcje gry -->
    <ResourceContentType>01</ResourceContentType>
    <!-- $onix_supporting_resources$ Zawsze 00 - Unrestricted -->
    <ContentAudience>00</ContentAudience>
    <!-- $onix_supporting_resources$ Rodzaj załącznika
      02 - audio
      03 - obrazek
      04 - tekst
      06 - plik zip -->
    <ResourceMode>03</ResourceMode>
    <ResourceVersion>
     <!-- $onix_supporting_resources$ Zawsze 02 - Downloadable file -->
     <ResourceForm>02</ResourceForm>
     <ResourceLink>http://elibri.com.pl/sciezka/do/pliku.png</ResourceLink>
     <ContentDate>
      <ContentDateRole>17</ContentDateRole>
      <Date dateformat="13">20111201T1705Z</Date>
     </ContentDate>
    </ResourceVersion>
   </SupportingResource>
   <SupportingResource sourcename="resourceid:668" datestamp="20111201T1809">
    <!-- $onix_supporting_resources$ Typ załącznika
      01 - okładka (przód)
      02 - okładka (tył)
      03 - okładka 3D
      11 - wywiad z autorem
      13 - fragment książki czytany przez autora
      15 - fragment książki (plik mp3/jpg/png)
      17 - recenzja
      24 - mediapack
      29 - okładka w dużej rozdzielczości (CMYK)
      16 - interaktywny podgląd produktu
      46 - zasady lub instrukcje gry -->
    <ResourceContentType>15</ResourceContentType>
    <!-- $onix_supporting_resources$ Zawsze 00 - Unrestricted -->
    <ContentAudience>00</ContentAudience>
    <!-- $onix_supporting_resources$ Rodzaj załącznika
      02 - audio
      03 - obrazek
      04 - tekst
      06 - plik zip -->
    <ResourceMode>04</ResourceMode>
    <ResourceVersion>
     <!-- $onix_supporting_resources$ Zawsze 02 - Downloadable file -->
     <ResourceForm>02</ResourceForm>
     <ResourceLink>http://elibri.com.pl/sciezka/do/pliku.pdf</ResourceLink>
     <ContentDate>
      <ContentDateRole>17</ContentDateRole>
      <Date dateformat="13">20111201T1709Z</Date>
     </ContentDate>
    </ResourceVersion>
   </SupportingResource>
   <SupportingResource>
    <ResourceContentType>16</ResourceContentType>
    <ContentAudience>00</ContentAudience>
    <ResourceMode>04</ResourceMode>
    <ResourceVersion>
     <ResourceForm>03</ResourceForm>
     <ResourceLink>https://p.elibri.com.pl/book.js?record_reference=1ae4dce3e24e9c874089</ResourceLink>
     <ContentDate>
      <ContentDateRole>17</ContentDateRole>
      <Date dateformat="13">20111201T1709Z</Date>
     </ContentDate>
    </ResourceVersion>
   </SupportingResource>
  </CollateralDetail>
  <PublishingDetail>
   <Publisher>
    <!-- $onix_publisher_info$ Wydawca - używamy tylko kodu 01 (główny wydawca) -->
    <PublishingRole>01</PublishingRole>
    <PublisherIdentifier>
     <PublisherIDType>01</PublisherIDType>
     <IDTypeName>ElibriPublisherCode</IDTypeName>
     <IDValue>11</IDValue>
    </PublisherIdentifier>
    <PublisherName>GREG</PublisherName>
   </Publisher>
   <CityOfPublication>Warszawa</CityOfPublication>
   <!-- $onix_publishing_status$ Status publikacji
     00 - nieokreślony
     01 - anulowany
     02 - nadchodzący
     04 - w sprzedaży
     07 - nakład wyczerpany
     08 - niedostępny -->
   <PublishingStatus>04</PublishingStatus>
   <SalesRights>
    <!-- $onix_territorial_rights$ Typ restrykcji - sprzedaż tylko w wymienionym kraju, regionie, zawsze '01' -->
    <SalesRightsType>01</SalesRightsType>
    <Territory>
     <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
    </Territory>
   </SalesRights>
  </PublishingDetail>
  <ProductSupply>
   <SupplyDetail>
    <Supplier>
     <!-- Rola dostawcy
      01 - sprzedaż wydawnictwa do detalu
      11 - Dystrybutor do klientów końcowych -->
     <SupplierRole>01</SupplierRole>
     <SupplierIdentifier>
      <!-- Zawsze 02 - Proprietary. Identyfikujemy dostawcę po NIP -->
      <SupplierIDType>23</SupplierIDType>
      <IDValue>PL6782821670</IDValue>
     </SupplierIdentifier>
     <SupplierName>GREG</SupplierName>
    </Supplier>
    <!-- Typ dostępności
     20 - dostępny
     21 - na stanie
     40 - niedostępne
     99 - skontaktuj się z dostawcą -->
    <ProductAvailability>99</ProductAvailability>
    <Price>
     <!-- Typ ceny
      02 - sugerowana cena detaliczna brutto -->
     <PriceType>02</PriceType>
     <PriceAmount>12.99</PriceAmount>
     <Tax>
      <!-- VAT -->
      <TaxType>01</TaxType>
      <TaxRatePercent>5</TaxRatePercent>
     </Tax>
     <CurrencyCode>PLN</CurrencyCode>
    </Price>
   </SupplyDetail>
  </ProductSupply>
  <!-- Cena na okładce -->
  <elibri:CoverPrice>12.99</elibri:CoverPrice>
  <!-- Vat w procentach -->
  <elibri:Vat>5</elibri:Vat>
  <elibri:preview_exists>true</elibri:preview_exists>
 </Product>
</ONIXMessage>