Cykl życia rekordu

W ONIX-ie status rekordu jest reprezentowany za pomocą kombinacji tagów NotificationType i PublishingStatus

Tuż po założeniu przez wydawnictwo każdy rekord ma status prywatny. Jest to wtedy widoczny tylko i wyłącznie dla pracowników wydawnictwa, i nie jest udostępniany na zewnątrz. Po wypełnieniu kilku podstawowych danych (autor, tytuł) pracownik wydawnictwa może zmienić status rekordu na wczesną zapowiedź. W tym przypadku wartość NotificationType to 01 - wczesne powiadomienie.

<Product>
 <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
 <NotificationType>01</NotificationType> <!-- wczesne powiadomienie -->
 <PublishingDetail>
  <PublishingStatus>02</PublishingStatus> <!-- nadchodzący -->
 </PublishingDetail>
</Product>

Po uzupełnieniu większości danych niezbędnych (okładka, cena, ISBN, okładka, dokładna data premiery) wydawnictwo może zmienić status rekordu na przedsprzedaż. W zależności od naszego poziomu zaufania do terminowości wydawnictwa można uruchomić dla takiego tytułu przedsprzedaż na stronie księgarni. Wydawnictwo może zmienić datę premiery, jeśli produkt znajduje się w przedsprzedaży, warto zaimplementować procedurę poinformowania klientów o zmianie. Rekord o takim statusie ma wartość 02 w NotificationType

<Product>
 <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
 <NotificationType>02</NotificationType> <!-- późne powiadomienie -->
 <PublishingDetail>
  <PublishingStatus>02</PublishingStatus> <!-- nadchodzący -->
 </PublishingDetail>
</Product>

Po ukazaniu się książki jej status zostaje zmieniony na dostępna na rynku. Rekord o takim statusie ma wartość 03 w NotificationType i 04 w PublishingDetail

<Product>
 <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
 <NotificationType>03</NotificationType> <!-- powiadomienie o publikacji -->
 <PublishingDetail>
  <PublishingStatus>04</PublishingStatus> <!-- w sprzedaży -->
 </PublishingDetail>
</Product>

Każde wydawnictwo oczywiście liczy na to, że nakład książki się wyprzeda. Bardzo trudno jest poprawnie zdefiniować, co oznacza wyczerpany nakład. Bardzo długo egzemplarze książki, której nie ma już w magazynie wydawnictwa, mogą znajdować się w księgarniach i być zwracane co jakiś czas do hurtowni, co powoduje, że dany tytuł będzie się stawał na jakiś czas dostępny. W związku z tym informacje o wyczerpaniu się nakładu podejmuje wydawnictwo, i oznacza to, że nie będzie akceptować zamówień na określony tytuł. Nie oznacza to jednak, że tytuł jest w ogóle niedostępny, w dalszym ciągu może być w ofercie hurtowni. Rekord o statusie nakład wyczerpany ma wartość 03 w NotificationType i 07 w PublishingDetail

<Product>
 <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
 <NotificationType>03</NotificationType> <!-- powiadomienie o publikacji -->
 <PublishingDetail>
  <PublishingStatus>07</PublishingStatus> <!-- nakład wyczerpany -->
 </PublishingDetail>
</Product>
status produktu NotificationType PublishingStatus
wczesna zapowiedź
01
(EARLY_NOTIFICATION)
02
(FORTHCOMING)
zapowiedź
02
(ADVANCED_NOTIFICATION)
02
(FORTHCOMING)
publikacja dostępna
03
(CONFIRMED_ON_PUBLICATION)
04
(ACTIVE)
nakład wyczerpany
03
(CONFIRMED_ON_PUBLICATION)
07
(OUT_OF_PRINT)
rekord wykasowany
05
(DELETE)
00
(UNSPECIFIED)

Data premiery i wygaśnięcia licencji

Rekord każdej książki zawiera informację o dacie premiery. W przypadku książek cyfrowych może być też podana informacja o dacie wygaśnięcia licencji - jest to jednocześnie data końca sprzedaży książki.

<Product>
 <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
 <PublishingDetail>
  <PublishingDate>
   <PublishingDateRole>01</PublishingDateRole> <!-- data publikacji -->
   <Date dateformat="00">20210307</Date>
  </PublishingDate>
  <PublishingDate>
   <PublishingDateRole>13</PublishingDateRole> <!-- data, po której książka zostanie wycofana z rynku -->
   <Date dateformat="00">20340307</Date>
  </PublishingDate>
 </PublishingDetail>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl