Nasze usługi

Watermarkowanie

Watermarkowanie jest najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia plików przed piractwem przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ich dostępności. Do plików EPUB i MOBI dodawany jest znacznik widoczny, np. tekst z numerem transakcji na końcu każdego rozdziału, oraz znacznik niewidoczny czyli ciąg znaków w strukturze plików.

W Elibri maksymalnie skracamy czas oczekiwanie klienta na plik i dlatego podzieliliśmy watermarkowanie na dwa etapy. Sam proces najczęściej rozpoczynamy na etapie gdy klient dodaje e-booka do koszyka. Jednak w tym momencie nie udostępniamy jeszcze pliku sklepowi, ani nie rejestrujemy transakcji. Dopiero po dokonaniu płatności przez klienta sklep otrzymuje zabezpieczone pliki dla każdej unikalnej transakcji.

Gdy korzystasz z modułu watermarkowania Elibri otrzymujesz od nas linki do specjalnie przygotowanych plików. Dzięki naszej usłudze watermarkowania:

  • nie musisz się martwić o miejsce na serwerze, ponieważ watermarkowane pliki są przechowywane na naszych serwerach
  • otrzymany od nas link jest ważny bezterminowo, będzie działać nawet wtedy, gdy książka zostanie wycofana ze sprzedaży
  • twój klient będzie mógł pobrać najnowszą wersję książki
  • możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej użytkownika
  • zlecisz watermarkowanie już wtedy, gdy klient opuści koszyk i poda swoje dane
  • zapłacisz tylko za ukończone transakcje zakupu
  • zaimplementujesz rozwiązanie wygodne dla klienta, niewymagające stosowania programów czy kluczy do odczytywania zakupionych plików

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl