Użycie podglądów książek na własnej stronie internetowej

Żeby korzystać z podglądów na swojej stronie należy wstawić na nią jeden plik javascript, i jeden plik css. Ten pierwszy najlepiej na dole przed znacznikiem body, ten drugi najlepiej na górze strony. Skrypt zakłada, że na stronie jest zainstalowane jQuery, oraz że na serwerze jest plik pod adresem /logo-for-elibri.png, które będzie wyświetlane w poglądzie w miejscu logo. Podglądy działają tylko w przeglądarką, które wspierają element canvas.

Link do pliku z css: http://p.elibri.com.pl/graph.css Plik ten powinien być pobierany z serwera elibri, ponieważ ciągle trwają prace nad podglądami i plik może ulegać ciągłym zmianom.

Adres pliku javascript, który trzeba skonstruować w jeden z następujących sposobów:

http://p.elibri.com.pl/book.js?rr=:record_reference&stamp=:stamp&token=:token&sig=:sig
http://p.elibri.com.pl/book.js?isbn=:isbn&stamp=:stamp&token=:token&sig=:sig

Parametry :stamp, :token i :sig są opisane tutaj

:record_reference

Jest to ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący książkę w systemie elibri.

:isbn

ISBN-13 produktu, bez kresek

message_on_wrong_browser=(domyślnie false)

Jeśli przeglądarka nie wspiera canvas (np. IE8), to pokazywany jest odpowiedni komunikat - jeśli parametr ma wartość true.

Skrypt zakłada, że na stronie znajduje się link lub przycisk o id='show-preview' - do niego jest przypisany event, tak że po kliknięciu na ten element zostanie pokazany podgląd.