Wprowadzenie do formatu ONIX

System eLibri wykorzystuje podzbiór formatu ONIX for Books 3.0. W tej chwili format nie jest wystarczająco ogólny (albo my nie jesteśmy wystarczjąco spostrzegawczy), żeby umieścić wszystkie niezbędne informacje o książkach. W związku z tym rozszerzyliśmy format o kilka tagów znajdujących się w przestrzeni nazw elibri

Pracujemy w tej chwili z EDItEUR nad tym, żeby rozszerzyć specyfikację o niezbędne informacje dla polskiego rynku. Więcej szczegółów o wprowadzonych rozszerzeniach znajduje się tutaj

Przykład
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ONIXMessage release="3.0" xmlns="http://ns.editeur.org/onix/3.0/reference" xmlns:elibri="http://elibri.com.pl/ns/extensions">
 <elibri:Dialect>3.0.1</elibri:Dialect>
 <Header>
  <Sender>
   <SenderName>Elibri.com.pl</SenderName>
  </Sender>
  <SentDateTime>20210615</SentDateTime>
 </Header>
 <Product>
  <!-- Unikalne ID rekordu produktu -->
  <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
  <!-- Typ powiadomienia
  01 - wczesne powiadomienie
  02 - późne powiadomienie
  03 - powiadomienie o publikacji
  05 - usunięcie rekordu
  12 - uaktualnienie tylko informacji o dostępności -->
  <NotificationType>03</NotificationType>
  <!-- Występuje tylko gdy NotificationType == 05 -->
  <DeletionText>Rekord miał sporo błędów</DeletionText>
  <!-- ISBN -->
  <ProductIdentifier>
   <ProductIDType>15</ProductIDType>
   <IDValue>9788324799992</IDValue>
  </ProductIdentifier>
  <!-- EAN-13 - gdy inny niż ISBN -->
  <ProductIdentifier>
   <ProductIDType>03</ProductIDType>
   <IDValue>9788324788882</IDValue>
  </ProductIdentifier>
  <!-- Identyfikator dostawcy: Gildia.pl -->
  <ProductIdentifier>
   <ProductIDType>01</ProductIDType>
   <IDTypeName>Gildia.pl</IDTypeName>
   <IDValue>GILD-123</IDValue>
  </ProductIdentifier>
  <!-- Identyfikator dostawcy: PWN -->
  <ProductIdentifier>
   <ProductIDType>01</ProductIDType>
   <IDTypeName>PWN</IDTypeName>
   <IDValue>pl.pwn.ksiegarnia.produkt.id.76734</IDValue>
  </ProductIdentifier>
  <DescriptiveDetail>
   <!-- W tej chwili tylko 00 - pojedynczy element -->
   <ProductComposition>00</ProductComposition>
   <!-- Format produktu
     BA - książka
     EA - e-book
     AJ - audiobook w formie pliku
     AC - audiobook na płycie CD
     AI - audiobook na płycie DVD
     CA - mapa
     CB - mapa składana
     CC - mapa płaska
     CD - mapa w rolce
     CZ - inny format kartograficzny
     PC - kalendarz
     ZE - gra planszowa
     ZJ - puzzle
     ZB - figurka
     ZC - zabawka - pluszak
     ZD - zabawka (również edukacyjna)
     PODH - POD - okładka twarda
     PODS - POD - okładka miękka
     OPEN_ACCESS - e-book open access -->
   <ProductForm>BA</ProductForm>
   <Measure>
    <!-- Wysokość: 195mm -->
    <MeasureType>01</MeasureType>
    <Measurement>195</Measurement>
    <MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
   </Measure>
   <Measure>
    <!-- Szerokość: 125mm -->
    <MeasureType>02</MeasureType>
    <Measurement>125</Measurement>
    <MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
   </Measure>
   <Measure>
    <!-- Grubość: 20mm -->
    <MeasureType>03</MeasureType>
    <Measurement>20</Measurement>
    <MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
   </Measure>
   <Measure>
    <!-- Masa: 90gr -->
    <MeasureType>08</MeasureType>
    <Measurement>90</Measurement>
    <MeasureUnitCode>gr</MeasureUnitCode>
   </Measure>
   <ProductClassification>
    <ProductClassificationType>12</ProductClassificationType>
    <ProductClassificationCode>58.11.1</ProductClassificationCode>
   </ProductClassification>
   <TitleDetail>
    <!-- Pełen tytuł produktu - 01 -->
    <TitleType>01</TitleType>
    <TitleElement>
     <!-- Tytuł na poziomie kolekcji - 02 -->
     <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
     <PartNumber>Tom 1</PartNumber>
     <TitleText language="pol">Nazwa kolekcji</TitleText>
    </TitleElement>
    <TitleElement>
     <!-- Tytuł na poziomie produktu - 01 -->
     <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
     <TitleText language="pol">Tytuł</TitleText>
     <Subtitle language="pol">Podtytuł</Subtitle>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
   <TitleDetail>
    <!-- Tytuł w języku oryginału - 03 -->
    <TitleType>03</TitleType>
    <TitleElement>
     <!-- Tytuł na poziomie produktu - 01 -->
     <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
     <TitleText>Tytuł oryginalny</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
   <TitleDetail>
    <!-- Tytuł handlowy używany przez wydawnictwo - 10 -->
    <TitleType>10</TitleType>
    <TitleElement>
     <!-- Tytuł na poziomie produktu - 01 -->
     <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
     <TitleText>Tytuł handlowy</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
   <!-- Opis wydania -->
   <EditionStatement>wyd. 3, poprawione</EditionStatement>
   <!-- Rola języka
     01 - język tekstu
     02 - język oryginału
     03 - język streszczenia
     06 - język oryginalny (wydanie wielojęzyczne)
     07 - język tłumaczenia (wydanie wielojęzyczne)
     08 - język ścieżki audio (CD/DVD)
     09 - język napisów (CD/DVD) -->
   <Language>
    <LanguageRole>01</LanguageRole>
    <LanguageCode>pol</LanguageCode>
   </Language>
   <Extent>
    <!-- Liczba stron - tylko dla produktów typu książka -->
    <ExtentType>00</ExtentType>
    <ExtentValue>250</ExtentValue>
    <ExtentUnit>03</ExtentUnit>
   </Extent>
   <!-- Liczba ilustracji - tylko dla produktów typu książka -->
   <NumberOfIllustrations>32</NumberOfIllustrations>
   <AudienceRange>
    <!-- Ograniczenie dotyczy wieku czytelnika - zawsze 18 -->
    <AudienceRangeQualifier>18</AudienceRangeQualifier>
    <!-- Wiek od 7 lat -->
    <AudienceRangePrecision>03</AudienceRangePrecision>
    <AudienceRangeValue>7</AudienceRangeValue>
   </AudienceRange>
   <AudienceRange>
    <!-- Ograniczenie dotyczy wieku czytelnika - zawsze 18 -->
    <AudienceRangeQualifier>18</AudienceRangeQualifier>
    <!-- Wiek do 25 lat -->
    <AudienceRangePrecision>04</AudienceRangePrecision>
    <AudienceRangeValue>25</AudienceRangeValue>
   </AudienceRange>
  </DescriptiveDetail>
  <CollateralDetail>
   <!-- Typy tekstów
     03 - opis produktu
     04 - spis treści
     07 - recenzja
     14 - fragment książki
     02 - krótki opis (max. 350 znaków)
     16 - krótki opis cyklu (max. 350 znaków)
     20 - deklaracja open access
     32 - zawartość pudełka -->
   <SupportingResource sourcename="resourceid:668" datestamp="20111201T1905">
    <!-- Typ załącznika
      01 - okładka (przód)
      02 - okładka (tył)
      03 - okładka 3D
      11 - wywiad z autorem
      13 - fragment książki czytany przez autora
      15 - fragment książki (plik mp3/jpg/png)
      17 - recenzja
      24 - mediapack
      29 - okładka w dużej rozdzielczości (CMYK)
      16 - interaktywny podgląd produktu
      46 - zasady lub instrukcje gry -->
    <ResourceContentType>01</ResourceContentType>
    <!-- Zawsze 00 - Unrestricted -->
    <ContentAudience>00</ContentAudience>
    <!-- Rodzaj załącznika
      02 - audio
      03 - obrazek
      04 - tekst
      06 - plik zip -->
    <ResourceMode>03</ResourceMode>
    <ResourceVersion>
     <!-- Zawsze 02 - Downloadable file -->
     <ResourceForm>02</ResourceForm>
     <ResourceLink>http://elibri.com.pl/sciezka/do/pliku.png</ResourceLink>
     <ContentDate>
      <ContentDateRole>17</ContentDateRole>
      <Date dateformat="13">20111201T1805Z</Date>
     </ContentDate>
    </ResourceVersion>
   </SupportingResource>
  </CollateralDetail>
  <PublishingDetail>
   <Imprint>
    <!-- Nazwa imprintu -->
    <ImprintName>National Geographic</ImprintName>
   </Imprint>
   <Publisher>
    <!-- Wydawca - używamy tylko kodu 01 (główny wydawca) -->
    <PublishingRole>01</PublishingRole>
    <PublisherIdentifier>
     <PublisherIDType>01</PublisherIDType>
     <IDTypeName>ElibriPublisherCode</IDTypeName>
     <IDValue>11</IDValue>
    </PublisherIdentifier>
    <PublisherName>GREG</PublisherName>
   </Publisher>
   <CityOfPublication>Warszawa</CityOfPublication>
   <!-- Status publikacji
     00 - nieokreślony
     01 - anulowany
     02 - nadchodzący
     04 - w sprzedaży
     07 - nakład wyczerpany
     08 - niedostępny -->
   <PublishingStatus>04</PublishingStatus>
   <PublishingDate>
    <!-- Jeśli 01 - data publikacji -->
    <PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
    <!-- Format daty
      00 - RRRRMMDD
      01 - RRRRMM
      05 - RRRR
      13 - RRRRMMDDThhmm -->
    <DateFormat>05</DateFormat>
    <Date dateformat="05">2011</Date>
   </PublishingDate>
   <SalesRights>
    <!-- Typ restrykcji - sprzedaż tylko w wymienionym kraju, regionie, zawsze '01' -->
    <SalesRightsType>01</SalesRightsType>
    <Territory>
     <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
    </Territory>
   </SalesRights>
   <SalesRestriction>
    <!-- Typ restrykcji - używamy tylko 04 (sprzedaż tylko poprzez wybranego detalistę) -->
    <SalesRestrictionType>04</SalesRestrictionType>
    <SalesOutlet>
     <SalesOutletName>sklep.gildia.pl</SalesOutletName>
    </SalesOutlet>
    <!-- Ograniczenie wygasa 22.07.2012 -->
    <EndDate>20120722</EndDate>
   </SalesRestriction>
  </PublishingDetail>
  <RelatedMaterial>
   <!-- Typy relacji
     23 - produkty są podobne (mogą zainteresować klienta)
     24 - produkty to faksymile (kopia lub dodruk) -->
   <RelatedProduct>
    <ProductRelationCode>24</ProductRelationCode>
    <ProductIdentifier>
     <!-- Zawsze 01 - wewnętrzny kod elibri (record reference) -->
     <ProductIDType>01</ProductIDType>
     <IDTypeName>elibri</IDTypeName>
     <IDValue>c486ef9c55659d3e123b</IDValue>
    </ProductIdentifier>
   </RelatedProduct>
  </RelatedMaterial>
  <ProductSupply>
   <SupplyDetail>
    <Supplier>
     <!-- Rola dostawcy
      01 - sprzedaż wydawnictwa do detalu
      02 - wyłączny dystrybutor wydawnictwa
      03 - dystrybutor wydawnictwa bez prawa wyłączności
      04 - hurtownia książek
      11 - Dystrybutor do klientów końcowych -->
     <SupplierRole>03</SupplierRole>
     <SupplierIdentifier>
      <!-- Zawsze 02 - Proprietary. Identyfikujemy dostawcę po NIP -->
      <SupplierIDType>23</SupplierIDType>
      <IDValue>PL5213359408</IDValue>
     </SupplierIdentifier>
     <SupplierName>Gildia.pl</SupplierName>
     <TelephoneNumber>22 631 40 83</TelephoneNumber>
     <EmailAddress>bok@gildia.pl</EmailAddress>
    </Supplier>
    <!-- Typ dostępności
     20 - dostępny
     21 - na stanie
     40 - niedostępne
     99 - skontaktuj się z dostawcą -->
    <ProductAvailability>21</ProductAvailability>
    <Stock>
     <OnHand>1000</OnHand>
     <Proximity>03</Proximity>
    </Stock>
    <!-- Ile produktów dostawca umieszcza w paczce -->
    <PackQuantity>7</PackQuantity>
    <Price>
     <!-- Typ ceny
      02 - sugerowana cena detaliczna brutto
      01 - sugerowana cena detaliczna netto -->
     <PriceType>02</PriceType>
     <MinimumOrderQuantity>20</MinimumOrderQuantity>
     <PriceAmount>12.99</PriceAmount>
     <Tax>
      <!-- VAT -->
      <TaxType>01</TaxType>
      <TaxRatePercent>7</TaxRatePercent>
     </Tax>
     <CurrencyCode>PLN</CurrencyCode>
     <!-- Cena na okładce?
      01 - nie
      02 - tak -->
     <PrintedOnProduct>02</PrintedOnProduct>
     <!-- Zawsze 00 - Unknown / unspecified -->
     <PositionOnProduct>00</PositionOnProduct>
    </Price>
   </SupplyDetail>
   <SupplyDetail>
    <Supplier>
     <!-- Rola dostawcy
      01 - sprzedaż wydawnictwa do detalu
      02 - wyłączny dystrybutor wydawnictwa
      03 - dystrybutor wydawnictwa bez prawa wyłączności
      04 - hurtownia książek
      11 - Dystrybutor do klientów końcowych -->
     <SupplierRole>04</SupplierRole>
     <SupplierIdentifier>
      <!-- Zawsze 02 - Proprietary. Identyfikujemy dostawcę po NIP -->
      <SupplierIDType>23</SupplierIDType>
      <IDValue>PL5213359408</IDValue>
     </SupplierIdentifier>
     <SupplierName>PWN</SupplierName>
     <TelephoneNumber>22 631 40 83</TelephoneNumber>
     <EmailAddress>bok@pwn.pl</EmailAddress>
    </Supplier>
    <!-- Typ dostępności
     20 - dostępny
     21 - na stanie
     40 - niedostępne
     99 - skontaktuj się z dostawcą -->
    <ProductAvailability>21</ProductAvailability>
    <Stock>
     <OnHand>15</OnHand>
     <Proximity>03</Proximity>
    </Stock>
    <!-- Ile produktów dostawca umieszcza w paczce -->
    <PackQuantity>7</PackQuantity>
    <Price>
     <!-- Typ ceny
      02 - sugerowana cena detaliczna brutto
      01 - sugerowana cena detaliczna netto -->
     <PriceType>02</PriceType>
     <MinimumOrderQuantity>10</MinimumOrderQuantity>
     <PriceAmount>14.99</PriceAmount>
     <Tax>
      <!-- VAT -->
      <TaxType>01</TaxType>
      <TaxRatePercent>7</TaxRatePercent>
     </Tax>
     <CurrencyCode>PLN</CurrencyCode>
     <!-- Cena na okładce?
      01 - nie
      02 - tak -->
     <PrintedOnProduct>02</PrintedOnProduct>
     <!-- Zawsze 00 - Unknown / unspecified -->
     <PositionOnProduct>00</PositionOnProduct>
    </Price>
   </SupplyDetail>
  </ProductSupply>
  <elibri:CoverType>miękka</elibri:CoverType>
  <!-- Cena na okładce -->
  <elibri:CoverPrice>12.99</elibri:CoverPrice>
  <!-- Vat w procentach -->
  <elibri:Vat>5</elibri:Vat>
  <elibri:PKWiU>58.11.1</elibri:PKWiU>
  <elibri:preview_exists>false</elibri:preview_exists>
 </Product>
</ONIXMessage>