Wprowadzenie do formatu ONIX

System eLibri wykorzystuje podzbiór formatu ONIX for Books 3.0. W tej chwili format nie jest wystarczająco ogólny (albo my nie jesteśmy wystarczjąco spostrzegawczy), żeby umieścić wszystkie niezbędne informacje o książkach. W związku z tym rozszerzyliśmy format o kilka tagów znajdujących się w przestrzeni nazw elibri

Pracujemy w tej chwili z EDItEUR nad tym, żeby rozszerzyć specyfikację o niezbędne informacje dla polskiego rynku. Więcej szczegółów o wprowadzonych rozszerzeniach znajduje się tutaj