Biblioteki programistyczne (PHP)

Biblioteka w PHP jest rozwijana i suportowana. Dokumentacja jest dostępna tutaj. Kod można znaleźć na github-ie.