Biblioteki programistyczne (PHP)

Biblioteka w PHP nie jest dalej rozwijana i aktualizowana. Dokumentacja jest dostępna tutaj. Kod można znaleźć na github-ie.