Czasowe ograniczenia sprzedaży

elibri umożliwia przechowywanie informacji o ograniczaniach dotyczących sprzedaży produktu. Obecnie obsługuje tylko jeden typ ograniczenia: wyłączność na produkt dla określonego detalisty. Opcjonalnie może się też pojawić data wygaśnięcia ograniczenia - w innym przypadku oznacza to, że produkt został przeznaczony tylko dla jednej, określonej sieci. W przypadku, gdy jest podana data wyłączności na sprzedaż produktu, należy ją traktować jako faktyczną datę premiery.

<Product>
 <PublishingDetail>
  <SalesRestriction>
   <SalesRestrictionType>04</SalesRestrictionType> <!-- zawsze: sprzedaż z wyłącznością dla detalisty -->
   <SalesOutlet>
    <SalesOutletName>Empik</SalesOutletName>
   </SalesOutlet>
   <EndDate>20120722</EndDate>
  </SalesRestriction>
 </PublishingDetail>
</Product>

Terytorialne ograniczenia sprzedaży

W tej chwili w systemie elibri można zastrzec, że sprzedaż książek/ebooków jest ograniczona do terenu Polski, albo pozwolić na sprzedaż na całym świecie. Poniżej dwa przykłady, jeden dla wyłączości na terenie Polski, drugi dopuszczający sprzedaż na całym świecie. Informacja o ograniczeniu jest zawarta w obręcie SalesRights

<Product>
 <PublishingDetail>
  <SalesRights>
   <SalesRightsType>01</SalesRightsType> <!-- zawsze: Produkt dopuszczony do sprzedaży w wymienionych krajach lub terytoriach -->
   <Territory>
    <CountriesIncluded>PL</CountriesIncluded>
   </Territory>
  </SalesRights>
 </PublishingDetail>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl