Nasze usługi

Automatyzacja procesów

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania uwzględniające potrzeby konkretnych odbiorców i specyfikę rynku książki - tworzymy spersonalizowane systemy redakcyjne, sklepy, usługi w zakresie cyfryzacji procesów.

W Systemie Metadanych Elibri duża część powtarzalnych, czasochłonnych czynności związanych z procesem wydawniczym jest wykonywana automatycznie.

Wymiana informacji pomiędzy wydawcą a dystrybutorem, hurtownią, sklepem, biblioteką, portalem internetowym lub innym podmiotem może dziać się bez uzupełniania niekompatybilnych formatek. Dane o twoich publikacjach trafią bez żadnych przekłamań tam, gdzie masz to zaplanowane. Do sprawnej wymiany informacji przygotowaliśmy API.

Rejestracji transakcji automatycznie się odkłada i pozwala na pełną kontrolę nad sprzedażą.

Anulowanie transakcji sprawia, że nie ma już mowy o ręcznym wykreślaniu i korygowaniu zwrotów, system prezentuje je w przejrzysty sposób.

Pobieranie informacji o rozliczeniach zawsze i w każdym momencie daje kontrolę nad operacjami finansowymi.

Pobieranie informacji o promocjach umożliwia ich synchronizację i kontrolę cen sprzedaży.
Wymiana plików pomiędzy zdefiniowanymi podmiotami lub z jednorazowo wskazanym odbiorcą sprawia, że nie musisz już pilnować transferu plików, masz pewność, że proces zawsze zakończy się sukcesem.

Tworzenie systemu rekomendacji dzięki naszej kategoryzacji możesz stworzyć automatyczny system poleceń podobnych książek,

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl