Autorzy, redaktorzy ...

Przy każdym produckie mogą zostać wymienieni autorzy, może on być ona efektem pracy zbiorowej, albo też nie mieć żadnego autora (np. mapy)

Każdy twórca ma przypisaną jedną z wielu ról (ContributorRole). W przypadku tłumacza dodawana jest informacja, z jakiego języka nastąpiło tłumaczenie (FromLanguage)

W przypadku właściwego uzupełnienia danych w elibri, system potrafi podzielić fragmenty personaliów autora i wyeksportować je w oddzielnych tagach ONIX. Rozróżniane są następujące fragmenty: tytuł naukowy (TitlesBeforeNames), imię (NamesBeforeKey), prefix nazwiska (von, van - PrefixToKey), nazwisko (KeyNames), postfix nazwiska (najczęściej określenie zakonu, np. OP - NamesAfterKey). Zawsze jest jednak exportowane pełne brzemienie imienia i nazwiska (PersonName)

Zdarzają się również przypadki, gdzie wyżej podany podział nie jest albo znany, albo możliwy (np. św. Tomasz z Akwinu), wtedy exportowany jest tylko tag PersonName

Jeśli wydawnictwo uzupełniło biogram autora, to jest on dostępny w tagu BiographicalNote

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <Contributor sourcename="contributorid:255" datestamp="20111104T1005">
   <SequenceNumber>1</SequenceNumber>
   <ContributorRole>A01</ContributorRole> <!-- autor -->
   <PersonName>Św. Tomasz z Akwinu</PersonName>
   <BiographicalNote>
    Tomasz z Akwinu, Akwinata, łac. Thoma de
    Aquino (ur. 1225, zm. 7 marca 1274) – filozof
    scholastyczny, teolog, członek zakonu
    dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych
    myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty
    Kościoła katolickiego, jeden z doktorów
    Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej
    kontemplacji (łac. contemplata aliis tradere).
   </BiographicalNote>
  </Contributor>
  <Contributor sourcename="contributorid:256" datestamp="20111104T1005">
   <SequenceNumber>2</SequenceNumber>
   <ContributorRole>B06</ContributorRole> <!-- tłumacz -->
   <FromLanguage>lat</FromLanguage>
   <PersonName>prof. ks. Henryk von Hausswolff OP</PersonName>
   <TitlesBeforeNames>prof. ks.</TitlesBeforeNames>
   <NamesBeforeKey>Henryk</NamesBeforeKey>
   <PrefixToKey>von</PrefixToKey>
   <KeyNames>Hausswolff</KeyNames>
   <NamesAfterKey>OP</NamesAfterKey>
  </Contributor>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

W systemie może zostać wybrana jedna z ról (pole ContributorRole):

Wartość Opis
A01
(AUTHOR)
autor
A02
(GHOSTWRITER)
współautor
A03
(SCENARIST)
scenarzysta
A06
(COMPOSER)
kompozytor
A10
(ORIGINATOR)
pomysłodawca
A12
(ILLUSTRATOR)
ilustrator
A13
(PHOTOGRAPHER)
fotograf
A15
(AUTHOR_OF_PREFACE)
autor wstępu
A35
(DRAWER)
rysownik
A36
(COVER_DESIGNER)
projektant okładki
A40
(INKED_OR_COLORED_BY)
tusz/kolor
B01
(EDITOR)
redaktor
B15
(EDITORIAL_COORDINATION)
redaktor naukowy
B02
(REVISOR)
korektor
B06
(TRANSLATOR)
tłumacz
B11
(EDITOR_IN_CHIEF)
redaktor naczelny
E07
(READ_BY)
lektor

W przypadku pracy zbiorowej rekord wygląda następująco:

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <Contributor>
   <ContributorRole>A01</ContributorRole> <!-- autor -->
   <UnnamedPersons>04</UnnamedPersons> <!-- zawsze: opracowanie zbiorowe -->
  </Contributor>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

Jeśli produkt nie ma żadnego autora, użyty zostaje tag NoContributor

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <NoContributor/>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl