Upload API

Umożliwiamy Państwu również automatyczne zakładanie w elibri rekordów poprzez API. Autentyfikacja następuje poprzez poprzez digest authentication.

+POST/api/upload/
Wgranie informacji o jednym produkcie
W treści żądania proszę umieścić metadane w formacie ONIX. W jednym żądaniu można wysłać dane tylko jednego tytułu. Proszę zwrócić też uwagę, że na końcu adresu jest '/'
Wrzucenie produktu używając curl-a
curl -i -k --digest -u $PUBLISHER_ID:$UPLOAD_PASSWORD -X POST \
-d @onix.xml https://www.elibri.com.pl/api/upload/

Gdy produkt został dodany do bazy danych
201
{ "message":"Produkt został dodany do bazy danych",
  "url":"https://www.elibri.com.pl/publishers/446172282/products/916350536",
  "record_reference":"c4e206832a24ac606d7f"}
Rekord może być wysyłany do elibri wielokrotnie. Po swojej stronie zapisujemy przekazany record reference w ONIX-ie i wykorzystujemy go do ponownej identyfikacji rekordu. Jeśli rekord został wcześniej wprowadzony ręcznie, to rekordy wiążemy po numerze ISBN
Aktualizacja rekord
200
{ "message":"Dane zostały uaktualnione",
  "url":"https://www.elibri.com.pl/publishers/446172282/products/916350537",
  "record_reference":"5df565c590f952962404"}
Jeśli przekazane dane są błędne, system zwraca informacje o błędach:
Błędny rekord
422
{"message":"Wystąpiły błędy podczas walidacji - proszę nie wprowadzać tytułu oryginału, jeśli jest taki sam jak polski tytuł"}