Tytuły

W dokumencie XML mogą pojawić się 3 typy tytułów: pełen tytuł produktu, tytuł w języku oryginału (jeśli jest tłumaczeniem) oraz handlowy tytuł nadany przez wydawcę (może zawierać dla rozróżnienia produktów również nuner wydania czy typ oprawy). W polu TitleType jest informacja, jakiego rodzaju jest to tytuł:

Wartość Opis
01
(DISTINCTIVE_TITLE)
tytuł
03
(ORIGINAL_TITLE)
tytuł w języku oryginału
10
(DISTRIBUTORS_TITLE)
tytuł wydawcy
<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <TitleDetail>
   <TitleType>01</TitleType> <!-- tytuł -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText language="pol">Światu nie mamy czego zazdrościć.</TitleText>
    <Subtitle language="pol">Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej.</Subtitle>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
  <TitleDetail>
   <TitleType>03</TitleType> <!-- tytuł w języku oryginału -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText>Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
  <TitleDetail>
   <TitleType>10</TitleType> <!-- tytuł wydawcy -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText>ŚWIATU NIE MAMY CZEGO ZAZDROŚCIĆ.</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

Tytuł może być też kaskadowy. Dobrym przykładem jest na przykład Thorgal, komiks, który ma wiele tomów, każdy tom ma swój numer, jak i tytuł. W kategoriach ONIX-a Thorgal jest kolekcją. Od serii odróżnia go to, że jest częścią tytułu. Innym dobrym przykładem jest książka "Gra o Tron", która należy do kolekcji "Pieśń Lodu i Ognia" - ponieważ jest to częścią tytułu. To czy podany tytuł jest tytułem kolekcji czy książki, rozróżniamy na podstawie wartości TitleElementLevel:

Wartość Opis
01
(PRODUCT)
produkt
02
(COLLECTION)
kolekcja
<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <TitleDetail>
   <TitleType>01</TitleType> <!-- tytuł -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel> <!-- kolekcja -->
    <PartNumber>33</PartNumber>
    <TitleText language="pol">Thorgal</TitleText>
   </TitleElement>
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText language="pol">Statek-Miecz</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
  <TitleDetail>
   <TitleType>03</TitleType> <!-- tytuł w języku oryginału -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText>Thorgal: Le Bateau-Sabre</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
  <TitleDetail>
   <TitleType>10</TitleType> <!-- tytuł wydawcy -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText>THORGAL 33 STATEK-MIECZ TWARDA</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl