Teksty

Wydawca może wprowadzić do elibri różne informacje tekstowe - opis produktu, spis treści, recenzję (jeśli ma prawa ją udostępnić), jak i fragment książki. Biogramy autorów są udostępniane wraz z informacjami o autorach.

<Product>
 <CollateralDetail>
  <TextContent sourcename="textid:133" datestamp="20111204T1315">
   <TextType>04</TextType> <!-- Spis treści -->
   <ContentAudience>00</ContentAudience> <!-- brak ograniczeń -->
   <Text language="pol">
    <![CDATA[1. Wprowadzenie<br/>2. Rozdział pierwszy<br/>[...]]]>
   </Text>
  </TextContent>
  <TextContent sourcename="textid:134" datestamp="20111204T1318">
   <TextType>07</TextType> <!-- Recenzja -->
   <ContentAudience>00</ContentAudience> <!-- brak ograniczeń -->
   <Text sourcename="http://nakanapie.pl/books/420469/reviews/2892.odnalezc-swa-droge" language="pol">
    <![CDATA[Recenzja książki<br/>[...]]]>
   </Text>
   <TextAuthor>Jan Kowalski</TextAuthor>
   <SourceTitle>nakanapie.pl</SourceTitle>
  </TextContent>
  <TextContent sourcename="textid:135" datestamp="20111204T1325">
   <TextType>03</TextType> <!-- Główny opis -->
   <ContentAudience>00</ContentAudience> <!-- brak ograniczeń -->
   <Text language="pol">
    <![CDATA[Opis książki<br/>[...]]]>
   </Text>
  </TextContent>
  <TextContent sourcename="textid:136" datestamp="20111204T1335">
   <TextType>14</TextType> <!-- Fragment -->
   <ContentAudience>00</ContentAudience> <!-- brak ograniczeń -->
   <Text language="pol">
    <![CDATA[Fragment książki<br/>[...]]]>
   </Text>
  </TextContent>
 </CollateralDetail>
</Product>

System umożliwia umieszczanie różnego rodzaju opisów (tag OtherTextType):

Wartość Opis
03
(MAIN_DESCRIPTION)
Główny opis
04
(TABLE_OF_CONTENTS)
Spis treści
07
(REVIEW)
Recenzja
14
(EXCERPT)
Fragment
02
(SHORT_DESCRIPTION)
Krótki opis (max. 350 znaków)
16
(SHORT_COLLECTION_DESCRIPTION)
Krótki opis kolekcji
20
(OPEN_ACCESS_STATEMENT)
Deklaracja open access
32
(LIST_OF_CONTENTS)
Spis treści

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl