Nasze usługi

System Metadanych Elibri

To unikalny na polskim rynku produkt, który służy do przekazywania informacji o książkach pomiędzy podmiotami - wydawcami, dystrybutorami, księgarniami, platformami sprzedażowymi i bibliotekami. Korzysta z niego ponad 300 wydawnictw. Zawiera obecnie powyżej 100 000 rekordów.

Podstawę Systemu Metadanych Elibri stanowią informacje o publikacjach, wprowadzane bezpośrednio przez wydawców. System umożliwia budowę bazy produktowej wydawnictwa. Do bazy można dodać metadane książek drukowanych, audiobooków na płytach CD, map i innych produktów, a te informacje przekazywane są do hurtowni księgarskich. Można także wprowadzić produkty cyfrowe ebooki w formatach EPUB i MOBI oraz audiobooki w formacie MP3 a te przekazywane są między innymi PDW.

Jednymi z najważniejszych funkcjonalności są rozbudowane kreatory formularzy i możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów. Dzięki możliwości wgrywania i przekazywania dystrybutorom plików stanowi także magazyn dla e-booków i audiobooków.

System umożliwia wprowadzanie danych książek na etapie zapowiedzi wydawniczych i generowanie automatycznej informacji o premierze.
Pozwala zarządzać informacjami bibliograficznymi, wydawniczymi i handlowymi wspierając wydawców i upraszczając przekazywanie danych.

Wykorzystuje nowoczesne standardy - metadane są przekazywane do hurtowni, firm dystrybucyjnych, księgarni i portali internetowych w formacie ONIX.

Jest to największa w Polsce komercyjna baza informacji o książkach zarówno papierowych, jak i elektronicznych.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl