Nasze usługi

Dystrybucja cyfrowa

Dystrybucja cyfrowa zapewniana przez Elibri pozwala lepiej kontrolować transakcje w internecie.

Przekonaj się, że:

  • rejestrujemy i raportujemy transakcje w czasie rzeczywistym
  • nadzorujemy obrót kopiami plików
  • wykazujemy szczegółowe rozliczenia między wydawnictwami i dystrybutorami
  • obsługujemy ponad 100 tysięcy transakcji miesięcznie
  • automatycznie, w ustalonym przez wydawcę czasie ogłaszamy promocję i naliczamy rabaty
  • umożliwiamy i rejestrujemy anulowanie transakcji

Jak to działa w praktyce?
Gdy klient wkłada e-booka do koszyka jest on zabezpieczany watermarkiem. Po uiszczeniu płatność Elibri przekazuje pliki lub linki do plików a sklep zamieszcza pliki na wirtualnej półce klienta. Transakcja zostaje zarejestrowana w systemie Elibri na koncie wydawcy, który ma do niego stały dostęp i podgląd wszystkich transakcji. Po zakończeniu miesiąca Elibri wystawia podsumowanie sprzedaży.

O znajomości rynku książki i innowacyjności firmy eLibri świadczy także platforma wykonana dla spółki PDW (Platforma Dystrybucyjna Wydawców – największa firma zajmująca się dystrybucją e-booków w Polsce), na której transakcje są rejestrowane i raportowane w czasie rzeczywistym. Platforma pozwala nadzorować obrót kopiami plików oraz wykazuje szczegółowe rozliczenia między wydawnictwami i dystrybutorami. Miesięcznie system obsługuje około 100 tysięcy transakcji.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl