Nasze usługi

Tworzenie ofert handlowych

Dzięki generatorom ofert handlowych i formularzy błyskawicznie poinformujesz swoich klientów o zapowiedziach wydawniczych i premierach. Proste w obsłudze i konfiguracji szablony pozwalają łatwo stworzyć dostępne metadane, które pomogą Ci precyzyjnie trafiać do odbiorców i będą dobrze pozycjonowane w przeglądarkach internetowych.

Jak to działa?

W Systemie Metadanych Elibri opisujesz książkę. Po uzupełnieniu metadanych możesz skorzystać z mechanizmu tworzenia szablonów exportu do Excela. Wskazujesz pola i ustalasz ich kolejność.

Jeśli raz uzupełnisz informacje o wydawanej publikacji, to:

  • ofertę handlową w .xls i .pdf wygenerujesz kilkoma kliknięciami
  • przekażesz informację o premierze tytułu do tych klientów i dystrybutorów, którzy nie pobierają danych automatycznie
  • zyskasz pełną przejrzystość jak, kogo i kiedy informujesz o swoich książkach

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl