Nasze plany dopasowane do Twoich potrzeb
Wszystkie podane ceny są wyrażone w wartościach netto. Należy do nich doliczyć stosowny podatek VAT.

Cennik dla wydawcy
Cennik dla dystrybutorów/sklepów
Baza danych - dodawanie produktów
Pakiet
Srebrny

Cena:
240,00 zł
miesięcznie

Ilość rekordów:
10
Koszt rekordu:
24,00 zł
opłata jednorazowa
najczęściej wybierany
Pakiet
Złoty

Cena:
1100,00 zł
miesięcznie

Ilość rekordów:
50
Koszt rekordu:
22,00 zł
opłata jednorazowa
Pakiet
Platynowy

Cena:
2016,00 zł
miesięcznie

Ilość rekordów:
100
Koszt rekordu:
20,16 zł
opłata jednorazowa
Ceny rekordów obejmują dostęp do podstawowych funkcjonalności systemu Elibri takich jak:
Udostępnianie bazy danych
Generator ofert w formacie XLS
Generator katalogów w formacie PDF
Magazynowanie plików
Przestrzeń
dyskowa
10 GB

Cena:
196,00 zł
miesięcznie
Każde
dodatkowe
10 GB

Cena:
60,00 zł
miesięcznie
Zecer/Konwersja
Wycena konwersji
Ocena materiału

Cena:
0,00 zł
Opłata startowa
Archiwizacja treści z dostępem do arichwum i edytora

Cena:
67,00 zł
opłata jednorazowa
Konwersja treści
Stawka za każdą godzinę pracy

Cena:
67,00 zł
Zabezpieczenie plików - obsługa transakcji
Zabezpieczenie plików - obsługa transakcji
Watermarking
Obsługa transakcji

Przedział I
Ilość transakcji:
1-200
miesięcznie
Cena:
1,90 zł
za transakcję

Przedział II
Ilość transakcji:
201-100
miesięcznie
Cena:
1,70 zł
za transakcję

Przedział III
Ilość transakcji:
1001-5000
miesięcznie
Cena:
1,12 zł
za transakcję

Przedział IV
Ilość transakcji:
ponad 5001
miesięcznie
Cena:
0,80 zł
za transakcję
*Uwaga:cennik kaskadowy. Rabat naliczany jest na pliki powyżej każdego kolejnego progu.
Dostęp do metadanych
Cena:
Dostęp do metadanych w formacie ONIX 3 poprzez API
0,00 zł
Dystrybucja cyfrowa
Abonament
Cena:
Utrzymanie systemu
386,00 zł
Wersja podstawowa
miesięcznie

Opłata transakcyjna
Cena: 0,50 zł
rozliczana po zakończeniu okresu sprzedaży
Moduł Virtualo

Cena: 300,00 zł
miesięcznie
Moduł MP3

Cena: 150,00 zł
miesięcznie
Usługi niestandardowe są wyceniane indywidualnie

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl