Biblioteki programistyczne (Ruby)

Udostępniamy trzy gemy zależne od siebie. Jeśli używasz bundlera, wystarczy dodać do Gemfile

gem 'elibri_api_client'

elibri_onix_dict zawiera informacje o stałych używanych przez eLibri

elibri_onix - warto spojrzeć do katalogu test, w których są testy na przykładach publikowanych na tej stronie. Polecamy, żeby pisanie własnej biblioteki rozpocząć od napisania podobnych testów.

elibri_api_client - to gotowy klient API w ruby.