Historia zmian

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o zmianach technicznych lub nowych funkcjonalnościach, to proszę się zapisać do stworzonej przez nas listy mailingowej elibri-announcements@groups.io. W tym celu proszę wysłać pusty e-mail na adres elibri-announcements+subscribe@groups.io

26. marzec 2013
Dodana informacja o plikach
7. listopad 2014
Dodana informacja o e-prasie
19. listopad 2016
21. wrzesień 2018
Dodane informacja o języku, z którego była tłumaczona książka (FromLanguage)
18. grudzień 2018
Dodany eksport kategorii Thema
18. styczeń 2020
Dodatkowe właściwości gier planszowych i puzzli (liczba graczy, czas gry, ilość elementów)
15. kwiecień 2020
Dodana możliwość eksportu słów kluczowych (tagów)
21. stycznia 2021
Usunięta informacja o możliwości udostępniania fragmentu książki - każdy wydawca przygotowuje framenty książek we własnym zakresie.
17. lipca 2021
Usunięta informacja o rozszerzeniach elibri - wszystkie metadane są wysyłane w standardowym ONIX-ie.
21. lipca 2023
Dodana informacja o limicie zapytań do API, po osiągnięciu którego system zwraca kod 429.
16 lutego 2024
Nowy typ audiobooka, ProductFormDetail przy cyfrowych książkach audio

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl