Gry planszowe i puzzle

Gry planszowe i puzlle mogą zawierać dodatkowe informacje o ilości elementów (puzzli) w pudełku, czasie gry oraz dopuszczalnej ilości graczy. Każda z tych informacji jest umieszczna w blocku ProductFormFeature, w którym ProductFormFeatureType określa typ wartości, a sama wartość jest umieszczona w tagu ProductFormFeatureValue (wartość liczbowa) lub w tagu ProductFormFeatureDescription (przedział wartości)

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <ProductForm>ZE</ProductForm> <!-- gra planszowa -->
  <ProductFormFeature>
   <ProductFormFeatureType>23</ProductFormFeatureType> <!-- liczba graczy -->
   <ProductFormFeatureValue>2</ProductFormFeatureValue>
  </ProductFormFeature>
  <ProductFormFeature>
   <ProductFormFeatureType>24</ProductFormFeatureType> <!-- czas gry -->
   <ProductFormFeatureDescription>20-40 min.</ProductFormFeatureDescription>
  </ProductFormFeature>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

ProductFormFeatureType może przybierać następujące wartości:

Wartość Opis
22
(NUMBER_OF_GAME_PIECES)
ilość elementów
23
(GAME_PLAYERS)
liczba graczy
24
(GAME_PLAY_TIME)
czas gry

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl