Cena i dostępność produktu

Wydawca podaje w elibri zawsze sugerowaną cenę brutto:

<Product>
 <ProductSupply>
  <SupplyDetail>
   <Supplier>
    <SupplierRole>01</SupplierRole> <!-- sprzedaż wydawnictwa do detalu -->
    <SupplierIdentifier>
     <SupplierIDType>23</SupplierIDType> <!-- zawsze: Numer NIP -->
     <IDValue>PL6782821670</IDValue>
    </SupplierIdentifier>
    <SupplierName>GREG</SupplierName>
   </Supplier>
   <ProductAvailability>99</ProductAvailability> <!-- skontaktuj się z dostawcą -->
   <Price>
    <PriceType>02</PriceType> <!-- zawsze: sugerowana cena detaliczna brutto -->
    <PriceAmount>12.99</PriceAmount>
    <Tax>
     <TaxType>01</TaxType> <!-- zawsze: vat -->
     <TaxRatePercent>5</TaxRatePercent>
    </Tax>
    <CurrencyCode>PLN</CurrencyCode>
   </Price>
  </SupplyDetail>
 </ProductSupply>
</Product>

Niektórzy wydawcy informują również o tym, ile egzemplarzy mają dostępnych do sprzedaży w swoich magazynach, mogą zanaczyć. czy cena książka jest drukowana na okładce, a także dodać krótkie info, na przykład o wyprzedaży:

<Product>
 <ProductIdentifier>
  <ProductIDType>03</ProductIDType> <!-- EAN -->
  <IDValue>9788324788882</IDValue>
 </ProductIdentifier>
 <ProductSupply>
  <SupplyDetail>
   <Supplier>
    <SupplierRole>01</SupplierRole> <!-- sprzedaż wydawnictwa do detalu -->
    <SupplierIdentifier>
     <SupplierIDType>23</SupplierIDType> <!-- zawsze: Numer NIP -->
     <IDValue>PL6782821670</IDValue>
    </SupplierIdentifier>
    <SupplierName>GREG</SupplierName>
   </Supplier>
   <SupplierOwnCoding>
    <SupplierCodeType>01</SupplierCodeType> <!-- zawsze: klasyfikacja sprzedawcy -->
    <SupplierCodeValue>wyprzedaż</SupplierCodeValue>
   </SupplierOwnCoding>
   <ProductAvailability>21</ProductAvailability> <!-- na stanie -->
   <Stock>
    <OnHand>150</OnHand>
    <Proximity>07</Proximity> <!-- więcej niż -->
   </Stock>
   <Price>
    <PriceType>02</PriceType> <!-- zawsze: sugerowana cena detaliczna brutto -->
    <PriceAmount>12.99</PriceAmount>
    <Tax>
     <TaxType>01</TaxType> <!-- zawsze: vat -->
     <TaxRatePercent>5</TaxRatePercent>
    </Tax>
    <CurrencyCode>PLN</CurrencyCode>
    <PrintedOnProduct>02</PrintedOnProduct> <!-- tak -->
    <PositionOnProduct>00</PositionOnProduct> <!-- zawsze: nieznana -->
   </Price>
  </SupplyDetail>
 </ProductSupply>
</Product>

Wartość w tagu Proximity określa, jakiego rodzaju wartość jest podana w OnHand:

Wartość Opis
03
(EXACTLY)
dokładnie
07
(MORE_THAN)
więcej niż

Wydawca może również poinformować (tag PrintedOnProduct) o tym, czy na książce jest wydrykowana jej cena

Wartość Opis
01
(NO)
nie
02
(YES)
tak

Anonsowanie zmiann cen

Wydawca może zapowiedzieć zmianę ceny (w szczególności dla produktów cyfrowych będzie to miało wymierny wpływ na rozliczenia).

Jeżeli wydawca zgłosi zmianę ceny, to element <Price> zostanie zduplikowany, a także zostaną podane daty do kiedy obowiązuje stara cena, i od kiedy wchodzi nowa cena. Na przykład (nowa cena obowiązuje od północy 1 kwietnia 2022 roku):

<Product>
 <ProductSupply>
  <SupplyDetail>
   <Price>
    <PriceType>02</PriceType> <!-- zawsze: sugerowana cena detaliczna brutto -->
    <PriceAmount>12.99</PriceAmount>
    <Tax>
     <TaxType>01</TaxType> <!-- zawsze: vat -->
     <TaxRatePercent>5</TaxRatePercent>
    </Tax>
    <CurrencyCode>PLN</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>15</PriceDateRole> <!-- do daty -->
     <Date>20220331</Date>
    </PriceDate>
   </Price>
   <Price>
    <PriceType>02</PriceType> <!-- zawsze: sugerowana cena detaliczna brutto -->
    <PriceAmount>13.99</PriceAmount>
    <Tax>
     <TaxType>01</TaxType> <!-- zawsze: vat -->
     <TaxRatePercent>5</TaxRatePercent>
    </Tax>
    <CurrencyCode>PLN</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>14</PriceDateRole> <!-- od daty -->
     <Date>20220401</Date>
    </PriceDate>
   </Price>
  </SupplyDetail>
 </ProductSupply>
</Product>

Dla powyższego przykładu o północy 1 kwietnia 2022 zostanie zmieniona cena w kartotece produktu oraz dodany do kolejek nowy record ONIX, już tylko z jedną, nową ceną.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl