Format dla prasy w wydawniu elektronicznym

Prasa w wydaniu elektronicznym ma identyczny format, jak e-book, z dwoma wyjątkami:

 • Wydanie prasy może, ale nie musi mieć numeru isbn
 • Wydanie prasy ma numer ISSN, w tagu DescriptiveDetail > Collection > CollectionIdentifier Pole CollectionIDType o wartości 02 oznacza numer ISSN, który znajduje się w tagu IDValue
Przykład
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ONIXMessage release="3.0" xmlns="http://ns.editeur.org/onix/3.0/reference" xmlns:elibri="http://elibri.com.pl/ns/extensions">
 <elibri:Dialect>3.0.1</elibri:Dialect>
 <Header>
  <Sender>
   <SenderName>Elibri.com.pl</SenderName>
   <ContactName>Tomasz Meka</ContactName>
   <EmailAddress>kontakt@elibri.com.pl</EmailAddress>
  </Sender>
  <SentDateTime>20190624</SentDateTime>
 </Header>
 <Product>
  <!-- Unikalne ID rekordu produktu -->
  <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
  <!-- Typ powiadomienia
  01 - wczesne powiadomienie
  02 - późne powiadomienie
  03 - powiadomienie o publikacji
  05 - usunięcie rekordu
  12 - uaktualnienie tylko informacji o dostępności -->
  <NotificationType>03</NotificationType>
  <!-- ISBN -->
  <ProductIdentifier>
   <ProductIDType>15</ProductIDType>
   <IDValue>9788324799992</IDValue>
  </ProductIdentifier>
  <DescriptiveDetail>
   <!-- W tej chwili tylko 00 - pojedynczy element -->
   <ProductComposition>00</ProductComposition>
   <!-- Format produktu
     BA - książka
     EA - e-book
     AJ - audiobook w formie pliku
     AC - audiobook na płycie CD
     AI - audiobook na płycie DVD
     CA - mapa
     CB - mapa składana
     CC - mapa płaska
     CD - mapa w rolce
     CZ - inny format kartograficzny
     PC - kalendarz
     ZE - gra planszowa / puzzle
     PODH - POD - okładka twarda
     PODS - POD - okładka miękka -->
   <ProductForm>EA</ProductForm>
   <Collection>
    <!-- Używamy tylko 10 - seria wydawnictwa -->
    <CollectionType>10</CollectionType>
    <!-- W przypadku prasy serializowany jest numer ISSN -->
    <CollectionIdentifier>
     <CollectionIDType>02</CollectionIDType>
     <IDValue>0137-8929</IDValue>
    </CollectionIdentifier>
    <!-- Teraz następuje podobna struktura, jak w przypadku tytułu -->
    <TitleDetail>
     <!-- Używamy tylko 01 -->
     <TitleType>01</TitleType>
     <TitleElement>
      <!-- Używamy tylko 02 -->
      <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
      <PartNumber>10/2014</PartNumber>
      <TitleText>Wiedza i Życie</TitleText>
     </TitleElement>
    </TitleDetail>
   </Collection>
   <TitleDetail>
    <!-- Pełen tytuł produktu - 01 -->
    <TitleType>01</TitleType>
    <TitleElement>
     <!-- Tytuł na poziomie produktu - 01 -->
     <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
     <TitleText>Wiedza i życie 10/2014</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
   <TitleDetail>
    <!-- Tytuł handlowy używany przez wydawnictwo - 10 -->
    <TitleType>10</TitleType>
    <TitleElement>
     <!-- Tytuł na poziomie produktu - 01 -->
     <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
     <TitleText>WIEDZIA I ŻYCIE 10/2014</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
  </DescriptiveDetail>
  <PublishingDetail>
   <Publisher>
    <!-- Wydawca - używamy tylko kodu 01 (główny wydawca) -->
    <PublishingRole>01</PublishingRole>
    <PublisherIdentifier>
     <PublisherIDType>01</PublisherIDType>
     <IDTypeName>ElibriPublisherCode</IDTypeName>
     <IDValue>11</IDValue>
    </PublisherIdentifier>
    <PublisherName>Prószyński Media</PublisherName>
   </Publisher>
   <CityOfPublication>Warszawa</CityOfPublication>
   <!-- Status publikacji
     00 - nieokreślony
     01 - anulowany
     02 - nadchodzący
     04 - w sprzedaży
     07 - nakład wyczerpany
     08 - niedostępny -->
   <PublishingStatus>04</PublishingStatus>
   <SalesRights>
    <!-- Typ restrykcji - sprzedaż tylko w wymienionym kraju, regionie, zawsze '01' -->
    <SalesRightsType>01</SalesRightsType>
    <Territory>
     <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
    </Territory>
   </SalesRights>
  </PublishingDetail>
  <!-- Cena na okładce -->
  <!-- Vat w procentach -->
  <elibri:preview_exists>false</elibri:preview_exists>
  <elibri:SaleNotRestricted/>
 </Product>
</ONIXMessage>