15 lutego 2024

Elibri uruchomiło darmowe narzędzie, które sprawi, że Twoje audiobooki będą wyglądały w aplikacjach równie ładnie, jak ebooki w czytniku.

Czytaj więcej

Właśnie udostępniliśmy w Systemie Metadanych Elibri najnowszą wersję Themy!

Przeczytaj ten tekst, jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego w Elibri zdecydowaliśmy się przetłumaczyć nową wersję tej kategoryzacji i czym ta wersja różni się od poprzedniej.

Czytaj więcej

Thema to międzynarodowa kategoryzacja, która podbija rynki książki na całym świecie. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego uważamy, że warto się nią posługiwać i jesteście ciekawi, jakie są podstawowe zasady jej nadawania to zajrzyjcie do tekstu.

Czytaj więcej

Nowa strona, pandemiczna izolacja oraz chęć dzielenia się wiedzą sprawiły, że postanowiliśmy spróbować pisać o tym, co nas interesuje w branży wydawniczej. Pokażemy na przykładach, jak lepiej korzystać z Systemu Metadanych elibri i co można zrobić, by lepiej pozycjonować książki. Postaramy się opowiedzieć o formatach e-booków i o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl