15 lutego 2024
Czy widzisz, czego słuchasz?

Elibri uruchomiło darmowe narzędzie, które sprawi, że Twoje audiobooki będą wyglądały w aplikacjach równie ładnie, jak ebooki w czytniku.

Z pewnością o tym wiesz, ale warto przypomnieć, że pliki zip, w których spakowane są “empetrójki” z nagraniami nie zawierają żadnych metadanych. Nie ma w nich okładki, spisu treści, żadnych dodatkowych informacji jak choćby - bardzo ważne - imię i nazwisko osoby czytającej ebooka!

Brak spisu treści zmusza wydawców do nadawania plikom nazw określających liczbę porządkową - 001_morderstwoWorient.mp3, 002_morderstwoWorient.mp3 itd. A co, gdy ktoś się pomyli?

Gdy osoba chcąca odsłuchać audiobook, rozpakuje go i zaimportuje do aplikacji, której używa do słuchania, zdarza się, że zobaczy tylko coś takiego:

image1

W tym przypadku w odtwarzaczu pojawiła się okładka, ale spis rozdziałów ograniczony jest wyłącznie do ponumerowanej listy.

Zdarzają się sytuacje, gdy nie pokazuje się okładka, a w przypadku błędu w numerowaniu plików - nawet rozdziały bywają trudne do ułożenia w kolejności.

Okładka, tytuł, czy imię i nazwisko autor na ogół są zaszywane w plikach jako specjalne tagi, ale nie jest to w żaden sposób ustandaryzowane i nie wszystkie odtwarzacze wyświetlają informacje zgodnie z intencją wydawców.

Można to zmienić.

image2

Wygląda lepiej? Oczywiście, że tak!

Jeśli chcesz, żeby Twoje audiobooki zawierały pełniejszy zestaw metadanych, wystarczy, że skorzystasz z nowego sposobu pakowania audiobooków

Audiobook W3C to plik zip, który oprócz tego, co najważniejsze, czyli “empetrójek”, zawiera dodatkowy plik publication.json z metadanymi oraz plik z okładką umożliwiający aplikacjom i odtwarzaczom na wczytanie większej ilości metadanych.

Nasza darmowa aplikacja pozwoli ci stworzyć plik zgodny ze standardem W3C.

TU KLIKNIJ, lub zapamiętaj ten adres: https://bookery.pl/w3c_audiobook_packager

Dzięki tej aplikacji przygotujesz plik z poprawnymi metadanymi oraz wygenerujesz gotowy plik, który możesz udostępnić czytelnikom Twoich książek

Twoje książki na wszystkich czytnikach i w każdej aplikacji będą wyglądały tak samo.

Zobacz, jak wyglądowa przykładowy audioobook: https://bookery.pl/w3c_audiobook_packager/audiobooks/21f67a1c-3dfd-4429-acca-bb20a6ba6b5e/preview

Nie musisz tego robić własnoręcznie - poproś studio nagraniowe, by korzystało z aplikacji przygotowując dla Ciebie audiobooka. Studio przekaże Ci linka do gotowego audiobooka, gdzie będzie można go odsłuchać, a następnie wgrać do Elibri.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl