Nasze usługi

Wymiana danych

Zapanuj nad wymianą informacji z hurtowniami, dystrybutorami, księgarniami.

Ty podajesz informacje raz, a my pakujemy je w odpowiedni format i przekazujemy:

  • dystrybutorom
  • hurtowniom
  • księgarniom
  • bibliotekom
  • partnerom takim jak np. Amazon, Allegro, Nielsen czy ISBN

Przeczytaj, jak działa nasze API

Jeśli wolisz dzielić się danymi w bardziej tradycyjny sposób także możesz uprościć i usystematyzować swoją pracę dzięki generatorowi ofert handlowych. Gdy opisałeś publikację w Systemie Metadanych Elibri to przy pomocy kilku ruchów myszką wybierzesz pola, ustawisz je w dogodnej kolejności i wygenerujesz PDF, Word czy Excel, który możesz wysłać go swoim kontrahentom.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl