Tytuł projektu: Opracowanie nowego projektu wzorniczego dla usługi tworzenia i udostępniania e-booków w formacie odpowiednim dla osób z niepełnosprawnościami.

Cele projektu: Cel projektu to rozwój Spółki eLibri przez opracowanie nowego projektu wzorniczego dla wdrożenia znacząco ulepszonej usługi tworzenia i udostępniania e-booków. Znaczące ulepszenie będzie możliwe dzięki wsparciu procesu usługowego nowym systemem informatycznym obejmującym edytor e-booków oraz aplikację do ich czytania obsługujące format ePUB3 odpowiedni dla osób z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty: projektu dla działalności Spółki to:

  • wzrost konkurencyjności oferty (dzięki zwiększeniu dostępności e-booków dla osób z niepełnosprawnościami)
  • poszerzenie rynków zbytu i oferty (dzięki osiągnięciu statusu lidera rynku w zakresie „dostępnych” e-booków)
  • wzrost przychodów ze sprzedaży (dzięki poszerzeniu zbytu na rosnącym rynku e-booków).

Wartość projektu brutto: 495 690,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 337 450,00 zł