publikacja dostępna

Dziecko orchideaJak wspierać wrażliwe dzieci

e-book
Autor:
Tom Boyce
Cena:
31,99 PLN
Wydawnictwo:
Czarna Owca
ISBN:
978-83-8015-840-5
EAN:
9788380158405
Opis wydania:
1

Główny opis

Książka dla rodziców, lekarzy, pielęgniarek, specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju, nauczycieli. Pomaga zrozumieć różnice między dziećmi i procesem ich rozwoju. Uczy, jak je wychowywać – zwłaszcza te, które stanowią największe wyzwanie dla konwencjonalnego podejścia do opieki i nauczania.

Doktor Boyle wyodrębnia grupę dzieci – "orchidei" – odstających od bardziej typowo rozwijających się rówieśników, czyli "mleczy". Dzieci orchidee są niezwykle zdolne i delikatne, potrzebują jednak szczególnej troski, żeby w pełni rozwinąć swoje możliwości. "Mlecze" są bardziej odporne i lepiej radzą sobie z problemami, ale często okazują się zwyczajne, przeciętne.

Imponująca i ważna książka – zbór teorii i wyników badań; mówi o głębokich prenatalnych i perinatalnych czynnikach, które wpływają na późniejszy rozwój dziecka.

Informacje dodatkowe

Tłumacz:
Magdalena Słysz
Premiera:
30.01.2019
Formaty:
EPUB, Mobipocket
W jakich językach jest napisana książka:
  • polski (język tekstu)
Tytuł oryginalny:
The Orchid Child
Ilość stron:
296
Record reference:
c5541f782230f157a37e

Rekomendacje

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl