Pobieranie listy podglądów

Plik z informacjami o aktualnie dostępnych podglądach jest dostępny pod adresem

https://www.elibri.com.pl/all_previews?stamp=:stamp&token=:token&sig=:sig

gdzie parametry :stamp, :token oraz :sig zostały opisane tutaj

Pobrany plik zawiera informację o jednej książce w jednej linii i ma strukturę: ISBN-13|record_reference|tytuł