Tytuł projektu: Bon na doradztwo dla firmy eLibri Sp. z o.o.

Cele projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora MŚP poprzez wsparcie dla prowadzenia i rozwoju jego działalności dzięki doradztwu związanemu z wprowadzeniem nowego produktu do oferty Wnioskodawcy oraz poszerzaniem rynku zbytu na produkt. Nowym produktem w ofercie Wnioskodawcy będzie innowacyjne repozytorium archiwów cyfrowych on-line. Doradztwo świadczone w ramach projektu koncentruje się na opracowaniu strategii dla rozwoju produktu, monitorowania biznesu oraz prognozowania związanego z produktem.

Planowane efekty: W efekcie zrealizowania celu projektu przedsiębiorstwo z sektora MŚP zdobędzie potencjał pomocny w zakresie poszerzania rynków zbytu na swój produkt lub usługę. Stanie się to za pośrednictwem usług specjalistycznych (analizy i rekomendacje funkcjonalne, technologiczne, prawne, finansowe, marketingowe) świadczonych przez IOB. Spowoduje to zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do udziału w procesach wzrostu i innowacji.

Wartość projektu brutto: 173 430,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 109 575,95 zł